Who's behind that website? Ask us!

takvimi-ks.com - Takvimi Ks Visit site

takvimi-ks.com

Title: Takvimi per Kosove 2014

Description: Takvimi është një aplikacion që shërben për tregimin e kohës së namazit për territorin e Kosovës, përkatësisht datën sipas kalendarit hixhri, shënimeve fetare dhe astronomike etj.

Created: 01 March 2011

Expires: 01 March 2015

Related searches: 2014 Diyanet Takvimi Indir, Diyanet Yaprakli Takvimi 2014, Diyanet 2014 Takvimi Indir, Schweiz Takvimi, Resmi Tatil Takvimi 2001


Related sites